Forside
Statistik
Om Huseftersyn
Info til bygningssagkyndige
Bliv bygningssagkyndig
Blanketter
Aktuelt
IT
Kontakt
Top logo

Andet

27.09.2017

Bliv sagkyndig

Under "Bliv bygningssagkyndig" skriver I, at jeg skal have en momsregistrering og forsikringserklæring. Det har jeg ikke, da jeg ikke er beskikket endnu. Hvad skal jeg gøre?

Vi har først brug for forsikringserklæringen og momsregistreringen, når du er godkendt.

Bestilling af pjecer og brochurer

Hvordan bestiller jeg pjecer og brochurer vedrørende huseftersyn?

Du kan ikke længere bestille pjecer og brochurer. I stedet kan de downloades og udskrives her eller fra www.boligejer.dk.

Gæld til det offentlige, manglende momsregistrering eller ansvarsforsikring

Hvad sker der hvis jeg kontakter Sikkerhedsstyrelsen om en af ovenstående ting?

Hvis du er uden ansvarsforsikring eller hvis du konkret ikke opfylder betingelserne for momsregistrering og/eller gæld til det offentlige over 100.000 kr., så bliver der lukket for din adgang til at indberette tilstandsrapporter, indtil du har fået forholdene bragt i orden og kan dokumentere det.

Du får 14 dage til at fremskaffe den relevante dokumentation. Lykkes det ikke, så bliver din beskikkelse administrativt frataget.

Administrativ fratagelse af beskikkelse

Hvad sker der, hvis jeg administrativt får frataget min beskikkelse?

Når du kan dokumentere de manglende forhold kan du søge om genbeskikkelse (se huseftersynsbekendtgørelse § 8).