Statistik
Forside
Om Huseftersyn
Info til bygningssagkyndige
Ofte stillede spørgsmål
Blanketter
Aktuelt
IT
Kontakt
Top logo

Bliv bygningssagkyndig

19.01.2017

Hvis du vil være bygningssagkyndig kan du ansøge om det her.

For at blive beskikket bygningssagkyndig er det et krav at du har:

  • en byggeteknisk grunduddannelse med eksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, ingeniørhøjskolerne, en af statens to arkitektskoler, bygningskonstruktøruddannelsen eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse og
  • mindst 5 års dokumenteret erhvervsmæssig erfaring inden for de sidste 10 år ved bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri.

Erhvervserfaringen regnes efter endt kompetencegivende uddannelse.

Ansøgningsprocedure:

1) Du udfylder ansøgningsblanketten og sender den til styrelsen vedlagt eksamensbevis og dokumentation for mindst 5 års erhvervserfaring. Vær opmærksom på at indsende din ansøgning i god tid inden det næste optagelseskursus afholdes, og som minimum 10 dage inden kursusstart. Sender du din ansøgning mindre end 10 dage inden kursusstart kan Sikkerhedsstyrelsen ikke garantere, at vi kan nå at behandle din ansøgning. I det tilfælde kan du risikere at vente op til 6 måneder på at det næste kursus afholdes.

2) Når du er blevet godkendt til at komme på optagelseskursus, får du et godkendelsesbrev fra Sikkerhedsstyrelsen med link til, hvor du kan tilmelde dig førstkommende optagelseskursus.

3) Du tilmelder dig via linket til optagelseskurset.

4) Tre uger før kursusstart får du en mail med program og de praktiske detaljer samt en faktura og en pdf af Håndbog for Beskikkede Bygningssagkyndige. Er din ansøgning modtaget og behandlet mindre end 3 uger inden kursusstart modtager du program, faktura og håndbogen så hurtigt som muligt efter, at du er blevet godkendt til at deltage på kurset.

5) Du betaler fakturaen og deltager på optagelseskurset. Undervisningen tager udgangspunkt i retningslinjerne for ordningen og hvervet som bygningssagkyndig. Den skriftlige eksamen som afslutter kurset, tager også udgangspunkt i retningslinjerne i bred forstand, foruden alment kendskab til bygningsreglementet, SBI anvisninger og eventuelt Byg-Erfa. Det forudsættes derfor at kursisterne før kursusstart selv har læst og sat sig ind i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og den lovgivning, som regulerer hvervet som beskikket bygningssagkyndig i god tid før kurset.

6) Efter endt kursus og beståelse af eksamen sender du et datablad, en forsikringserklæring, en erklæring om gæld til det offentlige og et underskrevet regelsæt vedrørende brug af personlig adgangskode til HE-web til sik@sik.dk.

7) Du modtager et brev med meddelelse af beskikkelse i din digitale postkasse, og kan påbegynde arbejdet som beskikket bygningssagkyndig.

Blanketter

Du skal udfylde blanketten og sende den ind til Sikkerhedsstyrelsen:

Ansøgningsblanket

Vejledning til ansøgning

Blanket til erhvervserfaring

Vejledning til erhvervserfaring

Efter optagelseskurset skal du desuden indsende:

Datablad

Forsikringserklæring

Tro og love erklæring

Regelsæt vedrørende brug af HEweb