Forside
Om Huseftersyn
Info til bygningssagkyndige
Ofte stillede spørgsmål
Blanketter
Aktuelt
IT
Statistik
Kontakt
Top logo

Bliv bygningssagkyndig

17.08.2015

Hvis du vil være bygningssagkyndig kan du ansøge om det her.

For at blive beskikket bygningssagkyndig er det et krav at du har:

  • en byggeteknisk grunduddannelse med eksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, ingeniørhøjskolerne, en af statens to arkitektskoler, bygningskonstruktøruddannelsen eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse og
  • mindst 5 års dokumenteret erhvervsmæssig erfaring inden for de sidste 10 år ved bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri.

Erhvervserfaringen regnes efter endt kompetencegivende uddannelse.

Ansøgningsprocedure:

1) Du udfylder ansøgningsblanketten og sender den til styrelsen vedlagt eksamensbevis og dokumentation for mindst 5 års erhvervserfaring.

2) Når du er blevet godkendt til at komme på optagelseskursus, får du et godkendelsesbrev fra Erhvervsstyrelsen med link til, hvor du kan tilmelde dig førstkommende optagelseskursus.

3) Du tilmelder dig via linket til optagelseskurset.

4) Tre uger før kursusstart får du et brev med program og de praktiske detaljer samt en faktura.

5) Du betaler fakturaen og deltager på optagelseskurset.

6) Du modtager en printet udgave af Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige umiddelbart før kursusstart.

7) Efter endt kursus og beståelse af eksamen sender du datablad og forsikringserklæring til styrelsen pr. brev eller e-mail.

Undervisningen tager udgangspunkt i retningslinjerne for ordningen og hvervet som bygningssagkyndig. Den skriftlige prøve som afslutter kurset, tager også udgangspunkt i retningslinjerne i bred forstand, foruden alment kendskab til bygningsreglementet, SBI anvisninger og eventuelt Byg-Erfa. Det forudsættes derfor at kursisterne før kursusstart selv har læst og sat sig ind i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og de lovgivninger, som regulerer hvervet som beskikket bygningssagkyndig i god tid før kurset.

Blanketter

Du skal udfylde blanketten og sende den ind til Erhvervsstyrelsen:

Ansøgningsblanket

Vejledning til ansøgning

Blanket til erhvervserfaring

Vejledning til erhvervserfaring

Efter optagelseskurset skal du desuden indsende:

Datablad

Forsikringserklæring