Statistik
Forside
Om Huseftersyn
Info til bygningssagkyndige
Ofte stillede spørgsmål
Blanketter
Aktuelt
IT
Kontakt
Top logo

Bliv bygningssagkyndig

26.10.2017

Du skal søge om at blive bygningssagkyndig

For at blive beskikket bygningssagkyndig er det et krav at du har:

  • en byggeteknisk grunduddannelse med eksamen fra Danmarks Tekniske Universitet, ingeniørhøjskolerne, en af statens to arkitektskoler, bygningskonstruktøruddannelsen eller tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse og
  • mindst 5 års dokumenteret erhvervsmæssig erfaring inden for de sidste 10 år ved bygningsundersøgelser eller tilsyn med byggeri.

Erhvervserfaringen regnes efter endt kompetencegivende uddannelse.

Ansøgningsprocedure:

1) Du udfylder ansøgningsblanketten på virk.dk og sender den til styrelsen vedlagt eksamensbevis og dokumentation for mindst 5 års erhvervserfaring. Du dokumenterer din erhvervserfaring ved at trække en liste over indbetalinger til ATP fra borger.dk eller vedlægge en udskrift fra CVR-registeret. Find vejleding i boksen til højre. Vær opmærksom på at indsende din ansøgning i god tid inden det næste optagelseskursus afholdes, og som minimum 10 dage inden kursusstart. Sender du din ansøgning mindre end 10 dage inden kursusstart kan Sikkerhedsstyrelsen ikke garantere, at vi kan nå at behandle din ansøgning. I det tilfælde kan du risikere at vente op til 6 måneder på at det næste kursus afholdes.

2) Når du er blevet godkendt til at komme på optagelseskursus, får du et godkendelsesbrev fra Sikkerhedsstyrelsen med link til, hvor du kan tilmelde dig førstkommende optagelseskursus.

3) Du tilmelder dig via linket til optagelseskurset. Kursusgebyret betales samtidigt, så hav dit betalingskort parat.

4) Kort før kursusstart får du en mail med program og praktiske detaljer.

5) Du deltager på optagelseskurset. Undervisningen tager udgangspunkt i retningslinjerne for ordningen og hvervet som bygningssagkyndig. Den skriftlige eksamen som afslutter kurset, tager også udgangspunkt i retningslinjerne i bred forstand, foruden alment kendskab til bygningsreglementet, SBI anvisninger og eventuelt Byg-Erfa. Det forudsættes derfor at kursisterne før kursusstart selv har læst og sat sig ind i Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige og den lovgivning, som regulerer hvervet som beskikket bygningssagkyndig.

6) Efter endt kursus og beståelse af eksamen fremsender du forsikringserklæring. Hvis dit ansættelsesforhold er ændret i forhold til din ansøging skal du også indsende ændringsblanket.

7) Du modtager et brev med meddelelse af beskikkelse i din digitale postkasse, og kan påbegynde arbejdet som beskikket bygningssagkyndig.

Blanketter

Du skal udfylde blanketten :

Ansøgningsblanket

Som dokumentation for dine ansættelser kan du trække en liste over indbetalinger til ATP fra borger.dk eller trække en udskrift fra CVR registreret over egen virksomhed:

Vejledning - træk over ATP-indbetalingner

Vejledning - træk af udskrift fra CVR-registreret

Efter optagelseskurset skal du desuden indsende:

Forsikringsoplysninger

Er dit ansættelsesforhold ændret i forhold til det oplyste på ansøgningsskemaet, skal du på samme blanket som ved oplysning om forsikringsforhold, give besked om at dit ansættelsesforhold er ændret.