Nyhedsbrev - 11.12.07 

Virksomhedsnavn i tilstandsrapporten og på boligejer.dk

[Aktuelt] Fra den 17. december 2007 bliver din firmatilknytning nu vist i tilstandsrapporten sammen med dine konsulentoplysninger.

Ændringen i HEweb betyder, at din virksomheds navn bliver overført til tilstandsrapporten ud fra de registreringer, du kan se under menupunktet ”VIRKSOMHED” ved de personlige oplysninger i HEWEB.

Har du ændringer til det virksomhedsnavn, der står registreret i HEWEB, er det altså vigtigt, at du inden den 17. december giver FEM-sekretariatet besked, så vi kan rette oplysningerne. De øvrige kontaktdata, du har skrevet og bruger i tilstandsrapporten, ændres ikke – og du vil stadig have mulighed for at redigere i disse data, som du kan nu.

Årsagen til ændringen er, at virksomhedsnavnet også skal bruges til de månedlige fakturaudtræk over udarbejdede tilstandsrapporter, samt at navnet skal bruges til at forbedre de oplysninger, som bliver brugt på søgesider, som for eksempel www.boligejer.dk.

Så samtidig med at du tjekker om, det er det korrekte virksomhedsnavn, der er registreret i dine personlige oplysninger i HEWEB, bør du rette dine kontaktdata, så firmanavnet ikke kommer til at stå to gange i tilstandsrapporten og på www.boligejer.dk.

Eksempel på data som står forkert efter den 17. december 2007:




Eksempel på korrekte kontaktdata:



Endnu en god grund…
Der er yderligere en grund til at få rettet adresseoplysningerne med det samme. Der vil blive indført en ny, national adressestandard. Denne standard vil blive indført i det nye BBR, som vil indeholde webservices til at søge og validere adresser på basis af et register over alle adresser i Danmark.

Man forventer, at det nye BBR er i drift den 1. april 2008. Erhvervs- og Byggestyrelsen planlægger at ændre HEweb, så systemet overholder denne nye adressestandard.

Der vil blive lavet en automatisk konvertering af alle bygningssagkyndiges adresseoplysninger i HEweb. Den automatiske konvertering kan dog kun lade sig gøre, hvis adressefelterne KUN indeholder adresseoplysninger. Hvis et adressefelt fx indeholder firmanavn eller andet, så vil systemet ikke genkende adressen, og det vil ikke være muligt at foretage den automatiske konvertering.

Derfor bør man allerede nu kigge på sine adresseoplysninger i HEweb.

Den automatiske konvertering vil blive foretaget i det nye år.



www.hesyn.dk lukker

[Aktuelt] Den 2. januar 2008 lukker www.hesyn.dk. For fremtiden skal beskikkede bygningssagkyndige og andre professionelle finde oplysninger og nyheder om huseftersynsordningen gennem FEM-sekretariatets hjemmeside, www.femsek.dk.

Indholdet på www.femsek.dk er det samme som på www.hesyn.dk, men med den tilføjelse at der er et nyt punkt om genbeskikkelse. Desuden er der nye Spørgsmål & Svar om huseftersynsordningen med en professionel vinkel. Der er altid åbent for nye spørgsmål.

I en kort overgangsperiode - indtil den 2. januar - vil begge hjemmesider eksistere side om side. Derefter lukker www.hesyn.dk, og man kan så finde oplysninger om ordningen og om at være beskikket bygningssagkyndig på www.femsek.dk.

Her kan du finde huseftersynsafsnittet: http://www.femsek.dk/sw39408.asp

Her kan du finde de nye Spørgsmål & Svar om huseftersyn og tilstandsrapporter: http://www.femsek.dk/sw47230.asp



Ingen gyldig energimærkning?

[Obligatorisk] FEM-sekretariatet og Erhvervs- og Byggestyrelsen er gjort opmærksom på, at det ikke altid er muligt at finde et svar på, om der tidligere er udført energimærker på en ejendom. Dette er man forpligtet til at undersøge i forbindelse med et huseftersyn.

Kravet til registreringen er, at den sagkyndige undersøger de sædvanlige kilder, herunder forespørger reelt hos ejer. Hvis oplysningen ikke kan skaffes, skal det oplyses, f.eks. med teksten: "Der kunne ikke skaffes oplysninger", så det klart signaleres, at der godt kan være et energimærke alligevel. Hvis årsagen er IT-systemer, der ikke fungerer, bør den sagkyndige notere det på sin egen sag som dokumentation og ikke i den færdige rapport.



Opdatering af datablad og forsikringserklæring

[Aktuelt] FEM-sekretariatet modtager løbende datablade og forsikringserklæringer, som må siges at bære præg af at have tilbragt en rum tid i diverse skuffedarier, inden blanketterne udfyldes og indsendes.

Derfor vil sekretariatet gerne understrege, at der ligger opdaterede eksemplarer på www.femsek.dk, som skal bruges.

Forsikringserklæringer: http://www.femsek.dk/sw52499.asp 
Datablade: http://www.femsek.dk/sw52504.asp



Konvertering af rapporter fra Bornholm og Ærø

[Aktuelt] Erhvervs- og Byggestyrelsen og KMD har fået konverteret gamle tilstandsrapporter fra Bornholm og Ærø.

Problemet er nu løst, og det betyder, at man igen kan søge og finde gamle tilstandsrapporter fra hele landet i HEweb.

Ved den generelle konvertering fra kommunalreformen opstod der et problem, så tilstandsrapporterne fra Bornholm og Ærø ikke kom med i konverteringen.