Nyhedsbrev - 30.05-08 

Nye håndbogsafsnit

[Obligatorisk] Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er opdateret med bl.a. den reviderede bekendtgørelse og et nyt afsnit i kapitel 3 som om erhvervet som bygningssagkyndig.

Håndbogen er administrativt opdateret i forhold til den seneste ændring af bekendtgørelse om huseftersynsordningen, samt Huseftersyn Nyt og nyhedsbreve.

Ændringer
- I kapitel 3 er der indsat et nyt kapitel om erhvervet som bygningssagkyndig, ligesom den opdeling af skadesbegrebet der blev præsenteret på de obligatoriske informationsmøder er blevet indarbejdet i kapitel 3.

- I Kapitel 4 er der ikke længere en udfyldt tilstandsrapportrapport, ligesom beskrivelsen af edb-systemet er opdateret med de nyeste systemkrav.

- Der er ikke ændret i kapitel 5.

Fremover vil håndbogen kun findes i en elektronisk udgave på FEM-sekretariatets hjemmeside, hvor opdateringer ligeledes vil ske fra. Det skal i den anledning nævnes, at det er de beskikkede bygningssagkyndiges eget ansvar at vedligeholde deres eksemplarer af håndbogen og ligesom de er forpligtede til at benytte den gældende version af edb-programmet.

Link
Opdateret version af Håndbog for bygningssagkyndigeÅrsberetningen for 2007 er nu udgivet
 
[Aktuelt] FEM-sekretariatets årsberetning for 2007 ligger klar på FEM-sekretariatets hjemmeside med statistik og beretninger.

 
Årsberetningen indeholder en overordnet gennemgang af de fem ordninger, som sekretariatet administrerer, og udviklingen af disse gennem 2007.

Den er opdelt i ordningsspecifikke informationer og indeholder en beskrivelse af sekretariatets tværgående indsatser i forbindelse med bl.a. henvendelser og informationsarbejde.

Link 
Klik her for at læse Årsberetningen for 2007Nyt punkt på www.femsek.dk

[Aktuelt] Nu er der oprettet en side på www.femsek.dk, hvor vi har samlet alle dokumenterne, du skal bruge, hvis du har brug for at ændre dine oplysninger hos FEM-sekretariatet.

Det sker, at konsulenter fx flytter, ophører, skifter firma eller forsikringsselskab, og at firmaer skifter adresse eller ophører. Alle disse ændringer skal FEM-sekretariatet have besked om.

Alle dokumenterne er samlet et sted, og her kan også du læse, hvad du skal gøre.

Link
Konsulent og firma-ændringerFEM-sekretariatet holder lukket

[Aktuelt] Grundlovsdag - torsdag den 5. juni - holder FEM-sekretariatet lukket.

Vi har dog åbent allerede igen den 6. juni, ligesom vi holder åbent hele sommeren.