Nyhedsbrev - 09/07-09

Siden sidst...

[Aktuelt] Nyhedsbrevet fra 7. maj 2009 har givet anledning til diskussion og nogle tvivlsspørgsmål i branchen, hvilket Erhvervs- og Byggestyrelsen beklager.

Styrelsen har for tiden løbende kontakt med BfBE omkring nyhedsbrevet og vil gerne fortsætte dialogen med branchen. I næste nummer af nyhedsbrevet, der udkommer i september 2009, vil nogle af de temaer, der blev beskrevet i nyhedsbrevet af 7. maj 2009, derfor blive præciseret.

Informationerne i FEM-sekretariatets nyhedsbreve bygger ofte på konkrete sager, hvor forløbet kan bidrage med ny viden til de bygningssagkyndige. Denne form for løbende information er vigtig, da der ofte foregår diskussioner i branchen vedrørende karaktergivning, skadesbegreber mv.

Som nævnt i sidste nyhedsbrev er du meget velkommen til at sende en mail til info@femsek.dk , hvis du mener, at der er bygningsfaglige emner, som bør tages op i nyhedsbrevet.

Derudover er der bare at ønske alle en god sommer!

- Erhvervs- og Byggestyrelsen


Nye efteruddannelseskurser 2009

[Aktuelt] Årsrapport 2008 fra Teknisk Revisor er netop blevet offentliggjort på http://www.femsek.dk/sw61918.asp.

Årsrapporten viser, at der isoleret set er relativt få alvorlige fejl i de tilstandsrapporter, som Teknisk Revisor har kontrolleret, men at der fortsat generelt er et for højt fejlniveau i de kontrollerede tilstandsrapporter. Statistikkerne viser, at en meget stor andel af fejlregistreringerne sker i forbindelse med vådrum og tagkonstruktioner.

Som opfølgning på den store andel af fejlregistreringer afholdes der i efteråret 2009 en række frivillige efteruddannelseskurser om disse bygningsområder. Kurserne bliver halv-dags og løber af stablen i september og oktober. Den 14. september afholdes der kursus i Middelfart, den 22. september i Kolding, og den 28. oktober i Roskilde.

Link
Du kan finde mere information om program og priser her.Brug for flere mentorer

[Aktuelt] I juni blev der holdt optagelseskursus for kommende bygningssagkyndige, og Erhvervs- og Byggestyrelsen vil i denne anledning opfordre erfarne sagkyndige til at melde sig til mentorordningen.

For tiden er der tilmeldt relativt få bygningssagkyndige på mentorlisten. Dette er ærgerligt, da mentor-korpset er en væsentlig del af huseftersynsordningen, og mentorerne bidrager til høj faglig kvalitet. Derudover sikrer mentor-korpset et læringsaspekt, og at nybeskikkede sagkyndige har ’back-up’ fra folk med erfaring inden for huseftersynsordningen.

Fordelene ved at være mentor er flere. For det første får man fagligt udbytte via dialogen med en nybeskikket sagkyndig. For det andet styrkes ens faglige netværk med nye kollegaer. For det tredje bidrager mentoren til, at den faglige kvalitet i branchen også opretholdes fremover.

Derudover skal der opfordres til, at mentorordningen fungerer bredt. Det vil sige, at mentorer ledsager nybeskikkede på tværs af firmatilknytninger.

Som bekendt skal nybeskikkede sagkyndige ledsages af en mentor ved de tre første huseftersyn. En mentor skal have mindst 3 års erhvervserfaring som bygningssagkyndig.

Link
Se mere på FEM-sekretariatets hjemmeside