Nyhedsbrev - EKSTRA 10/11-09

Håndbogen bliver evalueret

Aktuelt] Erhvervs- og Byggestyrelsen er begyndt at opdatere håndbogen for beskikkede bygningssagkyndige samt ståbien. Grunden til opdateringen er, at der er et stort behov for at gøre håndbogen mere brugervenlig og præcis.

Som en start på arbejdet med opdateringen af håndbogen vil styrelsen gerne have den evalueret af branchen. I de kommende uger vil sagkyndige forskellige steder i landet derfor blive kontaktet af Catinét med hensyn til deres syn på og brug af håndbogen. Det er selvfølgelig frivilligt og anonymt at deltage i evalueringen.

Formålet med evalueringen er, at styrelsen får et generelt indblik i branchens vurdering af håndbogen. Derudover vil styrelsen gerne anvende evalueringen til at sikre, at den fremtidige håndbog bliver rettet mod dens brugere.

I opdateringsarbejdet med håndbogen vil Erhvervs- og Byggestyrelsen også inddrage alle relevante organisationer, der er tilknyttet Huseftersynsordningen, for at få deres forslag til forbedringer af håndbogen. Opdateringen af håndbogen afsluttes i 2010, og der vil selvfølgelig følge mere information i løbet af processen.


Ny version af HE-REV testes

[Aktuelt] Hvis du i fremtiden udtrækkes til teknisk revision, får du en bedre adgang til revisionsrapporten via den nye version af revisionssystemet, HE-REV. HE-REV skal dog testes, før det går ”i luften”.

Det nye HE-REV betyder, at sagkyndige, som udtrækkes til teknisk revision, får bedre adgang til at følge revisionsrapporten og dermed få et overblik over, om rapporten er hos teknisk revisor, i FEM-sekretariatet eller i Erhvervs- og Byggestyrelsen. I de kommende måneder bliver det nye HE-REV testet. Det vil sige, at hvis du udtrækkes til teknisk revision i den kommende tid, vil revisionsrapporten køre i det nye HE-REV testsystem. I tilfælde af udtrækning vil du vil få en grundig vejledning til systemet og support fra FEM-sekretariatet.

Hvis det nye HE-REV system kører tilfredsstillende i test-perioden er det planlagt, at samtlige tekniske revisioner skal køre i den nye version. Der vil i den forbindelse blive lagt vejledning til HE-REV på FEM-sekretariatets hjemmeside.