Nyhedsbrev - EKSTRA - 18. marts 2010


Præcisering af artikel om ejendomsmæglere


Artiklen vedrørende bygningssagkyndiges markedsføring hos ejendomsmæglere og annoncering på ejendomsmæglernes hjemmeside skal hermed præciseres, da udmeldingen har givet anledning til forespørgsler hos FEM-sekretariatet og Erhvervs- og Byggestyrelsen.

En ejendomsmægler må ikke foreslå konkrete bygningssagkyndige eller firmaer til at udføre et huseftersyn.

En bygningssagkyndig må derfor kun have markedsføringsmateriale liggende hos en ejendomsmægler eller annoncere på en ejendomsmæglers hjemmeside forudsat:

- at ejendomsmægleren ikke har eksklusivaftaler med en eller flere bygningssagkyndige om at have markedsføringsmateriale liggende fra den/de pågældende eller om at annoncere på ejendomsmæglerens hjemmeside

- at ejendomsmægleren udleverer det af Erhvervs- og Byggestyrelsen udarbejdede materiale om huseftersynsordningen, samt lister over bygningssagkyndige

- at den bygningssagkyndige ikke betaler for at have markedsføringsmateriale liggende eller for at annoncere på ejendomsmæglerens hjemmeside

- at ejendomsmægleren ikke i forbindelse med rådgivning af sælgeren udleverer markedsføringsmaterialet, henviser til annoncen på hjemmesiden, eller på anden måde anbefaler konkrete bygningssagkyndige.

Er disse fire betingelser opfyldt, vil den bygningssagkyndiges markedsføring hos en ejendomsmægler kunne ske inden for rammerne af ejendomsmæglerlovgivningen.