Nyhedsbrev - EKSTRA - 29/04-2010

FEM-sekretariatet splitter op

Den 1. maj 2010 overgår administrationen af Energistyrelsens ordninger til et nyt sekretariat. Det drejer sig om energimærkningsordningen, kedelordningen og ventilationsordningen.

Det betyder, at alle spørgsmål om disse ordninger skal stiles til det nye sekretariat, Sekretariatet for Energieffektive Bygninger, via mail på info@seeb.dk eller på telefon 88 73 73 10.

Alle igangværende sager, som er begyndt under det nuværende sekretariat, bliver i disse dage overført til Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Fra 1. maj 2010 fortsætter de sagsbehandlingen – blandt andet af:

•    Adresseændringer
•    Firmaregistreringer
•    Generelle og konkrete spørgsmål om ordningerne og deres lovgrundlag
•    Spørgsmål af teknisk karakter
•    Godkendelse af tekniske eksperter
•    Klagesager og tekniske revisionssager
•    Kvalitetssikring og skrivebordskontroller
•    Kursusadministration

Efter den 1. maj bliver den nye hjemmeside for Energistyrelsens ordninger, http://www.mærkdinbygning.dk/ i stedet for FEM-sekretariatets hjemmeside.

Ønsker du at printe oplysninger om Energistyrelsens ordninger fra http://www.femsek.dk/ kan det gøres til og med søndag den 2. maj 2010.

Huseftersynsordningen administreres af FEM-sekretariatet til og med udgangen af 2010.
FEM-sekretariatet fortsætter som sekretariat for Huseftersynsordningen under Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Oplysninger om huseftersynsordningen ligger uændret på
http://www.femsek.dk/, og du kan fortsat henvende dig med spørgsmål til Huseftersynsordningen på mail info@femsek.dk og telefon 72 20 39 01.


Tak for fire spændende år

Kære energikonsulenter og tekniske eksperter,

Ovenfor kan I læse, hvordan den praktiske opsplitning af FEM-sekretariatet får betydning for jeres hverdag.

Med dette nyhedsbrev vil vi gerne sige tak for fire spændende år sammen med jer. I har engageret fulgt med udviklingen inden for feltet. Vi takker for de spørgsmål til ordningerne, der er kommet gennem årene, og som har gjort det muligt at præcisere og uddybe, hvor der er behov.

Held og lykke videre frem som energikonsulenter og tekniske eksperter.

Hilsen

Alle i FEM-sekretariatet


Årsberetningen for 2009 er nu udgivet

[Aktuelt] FEM-sekretariatets årsberetning for 2009 ligger klar på FEM-sekretariatets hjemmeside – også efter 1. maj.

Årsberetningen indeholder en overordnet gennemgang af de fem ordninger, som sekretariatet har administreret i 2009 og udviklingen af disse gennem året.

Den er opdelt i ordningsspecifikke informationer og indeholder en beskrivelse af sekretariatets tværgående indsatser i forbindelse med bl.a. henvendelser og informationsarbejde.

Da årsberetningen omfatter FEM-sekretariatets drift i 2009 vil den fortsat kunne findes på siden herunder – også efter 1. maj 2010.

Link
Klik her for at læse Årsberetningen for 2009