Nyhedsbrev - EKSTRA - 07. december 2010


Nyt disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige

[Aktuelt] Fra næste år vil en nyoprettet myndighed varetage både teknisk revision og behandling af forbrugerklager. Det vil både øge forbrugerbeskyttelsen og samtidig sikre klare, ensartede retningslinjer for de beskikkede bygningssagkyndiges arbejde med huseftersyn.

Den 7. december 2010 blev Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Når loven træder i kraft ved årsskiftet vil det nuværende Ankenævn for Huseftersynsordningen ophøre, og i stedet skal forbrugerklager over tilstandsrapporter fremover behandles af det nye disciplinær- og klagenævn. Desuden skal det nye nævn overtage opgaven med at gennemføre teknisk revision af tilstandsrapporter, som i dag varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Ændringen medfører, at de sagkyndige ikke længere vil møde to separate bedømmelses- og sanktionssystemer. I stedet vil oprettelsen af et samlet nævn, som skal behandle både teknisk revision og klager, sikre, at der opnås en ensartet faglig bedømmelse af de byggetekniske forhold, og det vil give de sagkyndige mere tydelige retningslinjer for deres arbejde og medvirke til at øge forbrugerbeskyttelsen.

Sanktionssystemet over for sagkyndige, der overtræder retningslinjerne for deres virke, vil med mindre justeringer blive videreført i det nye nævn. Nævnet vil kunne tildele de samme sanktioner, som anvendes i dag, og får herudover mulighed for at tildele en bøde på op til 100.000 kr.

Med den nye lovgivning implementeres en del af de ændringer af, der i sommeren 2010 blev anbefalet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen. Udvalget har udarbejdet en række forslag til forbedringer af ordningen, og det nye nævn er således første skridt på vejen.

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Du kan også læse pressemeddelelsen fra EBST her