Statistik
Forside
Om Huseftersyn
Bliv bygningssagkyndig
Ofte stillede spørgsmål
Blanketter
Aktuelt
IT
Kontakt
Top logo

Håndbog

07.06.2017

Generelt om Håndbogen

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og udgør arbejdsgrundlaget for beskikkede bygningssagkyndige og deres indberetning af tilstandsrapporter.

Håndbogen er i sin helhed obligatorisk viden for de bygningssagkyndige, idet tilstandsrapporter altid skal udarbejdes i henhold til Håndbogens retningslinjer. Oversigten over byggeskik og byggeteknik (tidligere kaldet ”Ståbi”) er dog ikke obligatorisk viden for de bygningssagkyndige, da den ikke relaterer sig direkte til huseftersynet.

Hvis du ønsker at downloade Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige på din computer i elektronisk form, finder du den gældende version som PDF-fil i boksen "Gældende håndbog og centrale dokumenter" ude til højre. Tidligere versioner af håndbogen finder du i menuen ude til venstre.

Håndbogens indhold og læsevejledning

Nedenfor følger et kort resumé af indholdet af de enkelte kapitler i den håndbog, der er gældende fra 1. maj 2017.

Kapitel 1 beskriver ordningens formål, aktørerne i ordningen og de love og bekendtgørelser, der ligger til grund for ordningen.

Kapitel 2 beskriver hvervet som bygningssagkyndig, herunder hvilket fagligt og juridisk ansvar, den bygningssagkyndige skal indestå for, som led i udførelsen af sit hverv. Kapitlet beskriver desuden de kontrol- og sanktionsforanstaltninger, den bygningssagkyndige er underordnet.

Kapitel 3 beskriver, hvilke ejendomme, der er omfattet af ordningen og giver eksempler på de typisk forekommende ejendomstyper, man møder som beskikket bygningssagkyndig.

Kapitel 4 beskriver de grundlæggende begreber og retningslinjer for bygningsgennemgangen, herunder bl.a. hvorfor man laver en bygningsgennemgang, definition af skadesbegrebet og opbygning af karakterskalaen, samt eksempler på anvendelse af karaktersystemet.

Kapitel 5 beskriver, hvordan den bygningssagkyndige skal forberede, gennemføre og rapportere sin bygningsgennemgang, herunder hvordan ejendommen skal inddeles i bygninger og bygningsafsnit, sælgers rolle og hvilke andre oplysninger, der skal foreligge ved bygningsgennemgangen. Kapitlet er centralt i arbejdet som beskikket bygningssagkyndig.

Kapitel 6 indeholder en beskrivelse af, hvad der sker efter bygningsgennemgangen er gennemført, dvs. hvordan tilstandsrapporten indberettes og hvilke ændringer, f.eks. i form af allonge, der kan laves senere. Herunder behandler kapitlet reglerne om fortrydelse og honorar for fornyelse. Kapitlet indeholder desuden retningslinjer for udarbejdelse af tillæg i overgangsperioden frem til den 1. november 2012.