Forside
Statistik
Om Huseftersyn
Info til bygningssagkyndige
Bliv bygningssagkyndig
Blanketter
Aktuelt
IT
Kontakt
Top logo

Bestilling og fornyelse af tilstandsrapporter samt priser

18.08.2015

Find en bygningssagkyndig

Hvordan finder jeg en bygningssagkyndig?

Via Erhvervsstyrelsens hjemmeside boligejer.dk

Fortrydelsesret på tilstandsrapporter

Kan en forbruger fortryde en bestilling af en tilstandsrapport?

Ja, forbrugeren har 14 dage til at fortryde sin bestilling af en tilstandsrapport. hvis den bygningssagkyndige udbyder salg af tilstandsrapporter via internettet, og forbrugeren afgiver sin bestilling ved at klikke på et ikon på skærmen eller ved at ringe.

Den bygningssagkyndige har dog mulighed for at aftale med forbrugeren, at fortrydelsesretten bortfalder, når den bygningssagkyndige igangsætter udførelsen af tilstandsrapporten inklusive den indledende forberedelse til selve huseftersynet. Det er en forudsætning for bortfald af fortrydelsesretten, at denne aftale er indgået med forbrugeren, før arbejdet påbegyndes.

For yderligere oplysninger henvises til lov om visse forbrugeraftaler.

Moms på administrationstillægget

Kan den bygningssagkyndige undlade at lægge moms på administrationstillægget?

Ja, det kan den bygningssagkyndige godt. Man kan dog kun undlade at opkræve moms af administrationstillægget, hvis opkrævning af administrationstillægget føres på en særlig udlægskonto, og den bygningssagkyndige kan redegøre for de enkelte udlægsbeløb i form af en udarbejdet tilstandsrapport pr. administrationstillæg, der opkræves. Såfremt disse betingelser ikke er opfyldt, skal der opkræves moms af administrationstillægget, jf. bekendtgørelse om huseftersynsordningen, Bilag 1.

Se nærmere i nyhedsbrev nr. 4 fra 2011.

Allonge

Hvad gør man, hvis den bygningssagkyndige, der har lavet en tilstandsrapport, ikke efterfølgende har mulighed for at lave en eventuel allonge?

Det er kun den sagkyndige, der har udarbejdet en tilstandsrapport, der kan udarbejde en allonge til rapporten. Hvis der opstår behov for at få lavet en allonge, og den pågældende sagkyndige er forhindret, kan der altid udarbejdes en ny tilstandsrapport, eventuelt med oplæg fra den tidligere rapport plus et nyt sæt sælgeroplysninger.

Tilstandsrapportens gyldighed

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gælder 6 måneder. På forsiden af tilstandsrapporten står der en udløbsdato, og rapporten gælder til og med dagen før udløbsdatoen. Læs mere på boligejer.dk

Fornyelse

Hvordan fornyes en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport fornyes efter 6 måneder ved at tage kontakt til den bygningssagkyndige, der har lavet den første tilstandsrapport. Hvis denne konsulent ikke længere er bygningssagkyndig, skal der tages kontakt til en anden konsulent, som vil lave en ny tilstandsrapport til fuld pris.

Honorar ved Fornyelse

Hvad koster en fornyelse af en tilstandsrapport?

Man aftaler et formindsket honorar med den bygningssagkyndige, som udarbejdede den første rapport.

Flere tilstandsrapporter

Må der udfærdiges flere tilstandsrapporter ved salg?

Ja, sælger må få lavet lige så mange, han ønsker.